Klimatyzacja | Wentylacja

Klimatyzacja to proces wymiany powietrza wewnątrz obiektów. Jego zadaniem jest stworzenie i utrzymanie żądanego klimatu pomieszczenia przy wykorzystaniu czynnika chłodzącego. Wentylacja mechaniczna ma na celu wymianę powietrza pomiędzy pomieszczeniami, a przestrzenią na zewnątrz. Dzięki zastosowaniu filtrów usuwa z powietrza pyły i inne zanieczyszczenia.

Dowiedz się więcej!
Sprawdź szczegółowe informacje obok

W urządzeniu Split parownik wraz z wentylatorem tworzą jednostkę wewnętrzną, a skraplacz ze sprężarką jednostkę zewnętrzną. Połączone są one ze sobą miedzianą instalacją rurową tworząc zamknięty układ chłodniczy. Dzięki temu rozwiązaniu, oddzielenia jednostek, znacznie poprawił się komfort akustyczny w klimatyzowanych pomieszczeniach. Przez ograniczenie ilości części jednostki wewnętrznej uzyskała ona kompaktową obudowę. Klimatyzatory typu Split mogą pracować w trybie chłodzenia, ogrzewania lub filtracji powietrza w pomieszczeniach.

Zaprojektowane w taki sposób, aby jednostka zewnętrzna mogła obsługiwać dużą ilość jednostek wewnętrznych. Stosowane głównie w większych obiektach gdzie wymagane jest chłodzenie kilku pomieszczeń. Urządzenie MultiSplit pozwoli nam oszczędzić przestrzeń, którą zajmują jednostki zewnętrzne oraz zmniejszy koszta inwestycji.

To system ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. Umożliwia on budowanie rozległych systemów, przy nawet kilkudziesięciometrowych różnicach wysokości pomiędzy jednostką zewnętrzną, a wewnętrzną. Sterowanie może być indywidualne lub/i centralne z możliwością komunikacji BMS oraz sterowaniem przez Internet. Główną cechą odróżniającą klimatyzatory typu VRF od Split i MultiSplit jest sposób połączenia jednostek z agregatem.

Systemy klimatyzacji precyzyjnej z dokładnością co do stopnia regulują wilgotność i temperaturę w pomieszczeniach, w których zainstalowano czułe urządzenia techniczne. Jest w stanie zapewnić odpowiednią ilość powietrza o ściśle zadanych parametrach. Dzięki wyposażeniu w złącza GLT renomowanych producentów możliwy jest centralny nadzór i sterowanie. Klimatyzacja przemysłowa używana jest głównie w celu stworzenia odpowiednich warunków pracy w zakładach produkcyjnych. Parametry powietrza dobierane są ze względu na prowadzony proces produkcyjny.

Nowoczesne urządzenie grzewcze korzystające z odnawialnych źródeł energii. Wymusza ona przepływ ciepła ze źródła niższego, o niższej temperaturze, do źródła wyższego, o temperaturze wyższej. Górnym źródłem jest instalacja c.o. i/lub c.w.u. Źródło ciepła o niskiej temperaturze to na przykład powietrze, woda, grunt. Główną składową pompy ciepła jest sprężarka elektryczna, która spręża czynnik roboczy krążący w obiegu urządzenia, konieczne jest więc dostarczenie energii z zewnątrz. Obecnie istnieją trzy typy pomp ciepła: powietrze/ woda, woda/ woda, solanka/ woda.

Są to urządzenia, które odprowadzają ciepło z cieczy, stanowią źródła chłodu dla potrzeb klimatyzacji. Instalacje wody lodowej są bezawaryjne z racji, że nieszczelności układu występują bardzo rzadko. Montuje się je na zewnątrz budynku lub wewnątrz i wyposaża w opcje Free-coolingu (darmowego chłodzenia).

Klimatyzacja to proces dostosowywania parametrów powietrza wewnątrz obiektów. Jej zadaniem jest stworzenie i utrzymanie żądanego klimatu wewnątrz pomieszczenia przy wykorzystaniu czynnika chłodzącego. Wentylacja mechaniczna ma na celu usuwanie powietrza zużytego, a nawiew powietrza świeżego, które dzięki zastosowaniu filtrów może być wstępnie oczyszczone.

System wentylacji zapewniający stałą, kontrolowaną wymianę powietrza niezależną od warunków zewnętrznych. Wentylatory nie tylko usuwają powietrze z budynku, jak w wentylacji grawitacyjnej, ale również w jego miejsce dostarczają świeże powietrze z zewnątrz. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna daje możliwość odzyskania dużej ilości ciepła z powietrza , które usuwane jest z budynku (przeciętnie 50-80 % ). Główną częścią instalacji jest centrala wentylacyjna, tzw. rekuperator składający się wentylatorów i wymienników ciepła.

Urządzenia umożliwiające ogrzewanie świeżego powietrza, napływającego do pomieszczeń, ciepłem powietrza wywiewanego. Dzięki rekuperatorom następuje odzysk ciepła z wentylacji. Składa się on z dwóch wentylatorów, wywiewnego i nawiewnego, oraz wymiennika ciepła, w którym dopływające do wnętrza obiektu powietrze ogrzewa się do cieplejszego wywiewanego. Stopień podgrzania zewnętrznego powietrza przez usuwane powietrze wewnętrzne zależy od sprawności wymiennika rekuperatora. Im wyższa sprawność – tym cieplejsze powietrze nawiewane będzie do pomieszczeń.

Są to instalacje, które służą do oczyszczania pomieszczenia czy stanowiska pracy z pyłów, gazów, cząstek stałych, trocin, różnego rodzaju oparów, spalin i podobnych. Stosowane są między innymi z maszynami do obróbki drewna, tworzyw sztucznych, metalu, z urządzeniami piaskującymi bądź szlifierkami.

Zestaw wentylatorów przeznaczonych do (wymuszonego) usuwania dymu i ciepła powstałych w czasie pożaru. Wentylacja ułatwia ewakuację i umożliwia szybszą i bardziej skuteczną walkę z pożarem, ochrania konstrukcję budynku i jego wyposażenie przed wysoką temperaturą. System mechanicznej wentylacji pożarowej budynków bazuje na wytworzeniu w klatkach schodowych nadciśnienia rzędu 30-80 Pa. Podczas pożaru płonący samochód wydziela duże ilości ciemnego dymu dlatego istotne jest zastosowanie skutecznej wentylacji, która umożliwi odprowadzenie zadymionego powietrza z przestrzeni garażu.

Oczyszczanie powietrza z pyłów, dymów, gazów, mgły olejowej, zapachów powstałych podczas procesów produkcyjnych. Urządzeniami filtrowentylacyjnymi są między innymi: filtry elektrostatyczne, filtracyjne urządzenia do suchych pyłów, filtry do mgły olejowej, urządzenia wysokiego podciśnienia-odkurzacze, odciągi spalin.

Bądźmy w kontakcie

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Szybki kontakt