System zabezpieczeń

To zespoły urządzeń i technologii, używane w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obiektach i ich otoczeniu. Nowoczesne, zintegrowane rozwiązania umożliwiają sprawowanie całodobowego nadzoru i znacznie podnoszą komfort życia i pracy.

Dowiedz się więcej!
Sprawdź szczegółowe informacje obok

System przesyłu obrazu umożliwiający śledzenie na odległość zdarzeń rejestrowanych przez kilka, a nawet kilkaset kamer przemysłowych jednocześnie. W skład systemu CCTV wchodzą kamery przemysłowe, obiektywy, rejestratory, monitory, przewody wideo i zasilające, zasilacze, przewody lub zestawy bezprzewodowe do transmisji sygnału oraz inne akcesoria opcjonalne. Głównym przeznaczeniem tej instalacji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Ze względu na wykorzystywane technologie telewizję przemysłową dzieli się na monitoring analogowy –najstarszy z systemów CCTV i już stopniowo wypierany przez nowocześniejsze rozwiązania, IP- który do transmisji danych wykorzystuje protokół internetowy i obecnie najczęściej wykorzystywany ze względu na najwyższą jakość obrazu, HD-CVI oraz HD-SDI.

Zespół urządzeń zabezpieczający obiekty przed włamaniem. Jego zadaniem jest jak najszybsze i skuteczne wykrycie intruza oraz przekazanie tej informacji odpowiednim służbom w celu zapobiegania utracie, bądź zniszczeniu mienia. Głównymi elementami składowymi systemu alarmowego są centrala alarmowa- „serce” całego systemu, klawiatura alarmowa, tzw. manipulator kodowy, czujniki, sygnalizatory, dialer telefoniczny- przekazujący informacje za pomocą sieci telefonicznej, moduł GSM przekazujący informacje za pomocą sieci GSM, radiolinia- nadajnik z pilotami oraz blokady. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom do detekcji ruchu można wykorzystać także kamery telewizji przemysłowej z detektorami ruchu w obrazie.

Instalacje chroniące ludzi i mienie przed zagrożeniami pożarowymi. Mają one na celu wykrycie pożaru we wczesnej fazie rozwoju. Główne składowe systemu SAP to detektory ognia, centrala sterująca oraz siatki rur ze środkiem gaśniczym. Najczęściej stosowanymi środkami gaśniczymi są woda, mgła wodna, piana oraz gaz. Gaszenie gazem to w dzisiejszych czasach najbardziej popularny środek ze względu na to, że nie ma negatywnego wpływu na przedmioty znajdujące się w gaszonych pomieszczeniach . Znajduje więc zastosowanie w pomieszczeniach wrażliwych, takich jak serwerownie, centra przetwarzania danych, cenne archiwa, czy sale i obiekty muzealne. System SSP odprowadza dymy powstałe na skutek pożaru. Są one bardzo niebezpieczne, zwłaszcza gdy w palącym się budynku trwa jeszcze ewakuacja.

.

.

Szereg wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych i mechanicznych. Zapewnia on kontrolę nad przepływem osób pomiędzy poszczególnymi strefami lub budynkami. Pozwala na efektywne zarządzanie czasem i personelem oraz skuteczne ograniczenie dostępu do konkretnych pomieszczeń. Elektroniczne systemy kontroli dostępu najczęściej składają się z urządzeń weryfikujących, oprogramowania oraz urządzeń blokujących. Każdy wchodzący do określonej strefy musi zostać zweryfikowany przez czytnik lub kontroler. System KD chroni przed dostępem do poufnych danych lub wartościowych rzeczy osób nieuprawnionych. W zaawansowanych systemach oprogramowanie systemu pozwala na definiowanie godzin dostępu dla poszczególnych osób lub grup, czy blokowanie dostępu. Urządzenie weryfikujące steruje pracą elementów blokujących takich jak zwory magnetyczne, elektrozaczepy, bramki. W przypadku awarii zasilania działanie systemu gwarantują zasilacze buforowe oraz akumulatory. Wraz z kontrolą dostępu często realizuje się zadania systemu Rejestracji Czasu Pracy.

.

.

.

.

Bądźmy w kontakcie

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Szybki kontakt